ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ:

 

Νοσημάτων καρωτίδων

Αρρυθμιών- υπερηχοκαρδιογράφημα

Βαλβιδοπαθειών

Μυοκαρδιοπαθειών

Μυοκαρδίτιδας

Νεφραγγειακών νοσημάτων

Νοσημάτων αρτηριών άνω και κάτω άκρων

Νοσημάτων θωρακικής αορτής

Νοσημάτων κοιλιακής αορτής

Πνευμονικής εμβολής

Πνευμονικής υπέρτασης

Προαθλητικού ελέγχου

Στεφανιαίας νόσου- αξονικής τομογραφίας καρδιάς

Στεφανιαίας νόσου- μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς

Στεφανιαίας νόσου- σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Στεφανιαίας νόσου- στεφανιογραφίας

Στεφανιαίας νόσου- υπερηχοκαρδιογραφίας

Συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων

Υπεριλιπιδαιμίας

Αρτηριακής υπέρτασης

Καρδιακής ανεπάρκειας

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση

Ενδείξεις υπερηχοκαρδιογραφήματος σε κύηση