Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ που αφορα το νέο σύστημα συνταγογράφησης με συσχέτιση διάγνωσης με εξέταση κατά icd 10 και την δυνατότητα αυτόματης συσχέτισης:

https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/topicitem/051016/!ut/p/z1/rZLLbsIwFES_hqXl6zhxvLVaFJTypmkTb5DzglTECWDRx9fXkbopFY1o8e7KM2dmMVjiGEutTtVGmarRamfvRLI15ffuSHAYA2cOiEUoouHQpSAIfv4uCKIRWMF8HorVksKDh-Xv_icsscy0ac0WJ0V7KI7ZoWq79AGcnbp4PQ4ga7QptBkAeAQI6-xtVuU4IaUiLic5YpTlyOUsRcpNM-RB6mfcKRzG4Lzuzz5dXbjwROeXfZLERvgXIxYOXl3ZuQfo3RjI3FsDyX-BwSzgFuhHS8rnJJjB1cCwb4d26M5hcjfZWKwyW1TpssHx18bsZ_Wy30thp9rN783g-C9bbeuo5vQd6Y_Hsq7X0ylSKQfq7U5j8Qmv8CRH/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος