Προς: Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη Παύλο
Προέδρο ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη Σωτήριο

Κοιν : ΠΙΣ
Ιατρικούς Συλλόγους
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ασθενών στην φαρμακευτική δαπάνη. Οι σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις πρέπει να έχουν μειωμένη συμμετοχή

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Από μακρού ως Ένωση Καρδιολόγων μαζί με άλλους φορείς, έχουμε εκφράσει την άποψη ότι οι χρόνιοι καρδιοπαθείς ασθενείς πρέπει να έχουν μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα σε 10% ή και χωρίς συμμετοχή ανάλογα με την πάθηση, γεγονός που ίσχυε προ της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ σε ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία.


Εν όψει της αναθεώρησης της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα, θεωρούμε επιβεβλημένο σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις να υπαχθούν σε χαμηλότερη συμμετοχή, όπως η στεφανιαία νόσος μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη, η αγγειοπλαστική, οι μυοκαρδιοπάθειες, οι ασθενείς με τεχνητή βαλβίδα και η καρδιακή ανεπάρκεια από κλάση II και άνω NYHA.
Η ελάττωση αυτή θα ανακουφίσει οικονομικά μεγάλη μερίδα χρονίως πασχόντων που σήμερα εν όψει και των νέων σύγχρονων θεραπειών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.
Η Ένωσή μας σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι στη διάθεσή σας για όποια συνεργασία για το μέγιστο αυτό θέμα

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος