Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής που αποστείλαμε στις ελεγκτικές εταιρείες για την αποστολή τελικού πορίσματος του ελέγχου του 2013, λάβαμε από τις αντίστοιχες εταιρείες τις κάτωθι επιστολές όπου αναφέρουν ότι η έκθεση ευρημάτων επιστημονικού ελέγχου που έχουν αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ, είναι ο τελικός τους έλεγχος.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις επιστολές τους.

 Για την επιστολή της Total Care Network Α.Ε. πατήστε ΕΔΩ

Για την επιστολή της Mednet Ελλάς ΑΕ πατήστε ΕΔΩ

Για την επιστολή της PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE - Accurate Health Auditing & Consulting AE πατήστε ΕΔΩ

 

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος