Προς
Υπουργό  Υγείας: κ. Ξανθό Ανδρέα
Αν.Υπουργό Υγείας: κ. Πολάκη Παύλο
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη Σωτήριο

Κοινοποίηση:  ΗΔΙΚΑ
                           ΠΙΣ
                           Ιατρικούς Συλλόγους
                           ΠΟΣΙΠΥ – ΠΟΣΚΕ
                
Θέμα : Συνταγογράφηση εξετάσεων σε εφαρμογή υπουργικής απόφασης για μέσο όρο παραπεμπτικού

Αξιότιμοι κύριοι,

    Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης από τις 7/11/2016 ισχύει η συνταγογράφηση εξετάσεων με μέσο όρο ανά παραπεμπτικό ανάλογα με το ICD-10 και την ειδικότητα.


Η ανωτέρω εφαρμογή δημιουργεί μεγάλες στρεβλώσεις και αδυναμία πολλές φορές αναγραφής σημαντικών εξετάσεων για την πάθηση του ασθενούς, αφού στον μέσο όρο παραπεμπτικού λαμβάνονται υπόψιν συνολικά οι εξετάσεις που γράφονται για την συγκεκριμένη πάθηση (ICD-10) από την ειδικότητα μας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για Βιοχημικές – Αιματολογικές εξετάσεις και απεικονιστικές.


    Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο μέσος όρος των παραπεμπτικών να είναι πολύ χαμηλός και έτσι να υπάρχει μόνιμα η αδυναμία αναγραφής triplex καρδιάς αφού αν αναγραφούν  π.χ βιοχημικές εξετάσεις αξίας 20€ και triplex καρδιάς αξίας 70€ ο μέσος όρος θα είναι 45€ και άρα ουδέποτε θα μπορεί να αναγράφει triplex καρδιάς και έτσι θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα η καταχώρηση της εξέτασης ως εξαίρεση, γεγονός που ενδεχομένως σε έλεγχο θα πρέπει να αναγκάζεται ο Ιατρός να απολογείται.


     Επι παραδείγματι ο μέσος όρος παραπεμπτικού για την ειδικότητα της Καρδιολογίας και με διάγνωση Βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς (ICD-10 I.05) είναι 52,76€, περικαρδίτιδα (I30) 34,58€, πολυβαλβιδοπάθειες (I.08) 46,38€ και προσθετική βαλβίδα (Ζ.95) 29,30€, παθήσεις για τις οποίες είναι απαραίτητο μοναδικό και σε περιοδικότητα το έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα. Με την χρήση του μέσου όρου υπάρχει πάντα υπέρβαση του 20% στις συγκεκριμένες παθήσεις και άρα αδυναμία αναγραφής του έγχρωμου υπερηχοκαρδιογραφήματος.


     Για να υπάρξει άμεση λύση των ανωτέρω προβλημάτων, που φυσικά ισχύουν και σε άλλες παθήσεις και ειδικότητες, πρέπει καταρχήν να υπάρξει διαχωρισμός των παραπεμπτικών με Βιοχημικές – Ορμονολογικές – Αιματολογικές εξετάσεις από τις απεικονιστικές και να υπάρξει επίσης συνεννόηση με τις Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιστημονικές Εταιρείες για την περαιτέρω διευθέτηση και άλλων προβλημάτων που έχουν ανακύψει για να μην ταλαιπωρούνται οι Ιατροί και δημιουργείται παράλληλα κίνδυνος στην Υγεία των ασθενών από την γραφειοκρατία και αδυναμία αναγραφής των εξετάσεων.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος