Προς ΕΟΠΥΥ
Υπόψιν Αντιπροέδρου
κ.Γεωργακοπουλου Παναγιώτη

Κοιν.
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
κ.Μπερσιμη Σωτήριο
ΠΙΣ
Ιατρικούς Συλλόγους
Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες
ΠΟΣΚΕ-ΠΟΣΙΠΥ
Επαγγελματικές Ιατρικές Ενώσεις


Αθήνα 19/12/2016

Θέμα: Κλήση για παροχή γραπτών εξηγήσεων ιατρών για συνταγογράφηση

 

Αξιότιμοι κύριοι

Το τελευταίο διάστημα πολλοί ιατροί λαμβάνουν έγγραφα απο το γραφείο του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ  με τα οποία καλούνται σε απολογία για παραβάσεις στην συνταγογράφηση φαρμάκων.

Φυσικά η Ένωση μας είναι, και το έχει αποδείξει με τους αγώνες της και ενέργειες της, υπέρ του εξορθολογισμού των δαπανών για την υγεία. Για τον λόγο αυτό από τριετίας έχει εκδώσει συνταγογραφικές οδηγίες και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο έλεγχος της συνταγογράφησης είναι αποδεκτός και θεμιτός. Ο έλεγχος όμως αυτός πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που θεσπίζονται από την ιατρική επιστήμη και πρακτική.

Η Ένωση μας πληροφορήθηκε απο μέλη της ότι ιατροί Καρδιολόγοι κλήθηκαν σε απολογία διότι ανέγραψαν φάρμακα εκτός ειδικότητας όπως αναφέρεται στο έγγραφο που έλαβαν,όπως για το ουρικό οξύ ,ή πραζόλες για γαστροπροστασία και Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στα πλαίσια φαρμακευτικής αγωγής για καρδιακή νόσο. Είναι απορίας άξιο με ποια επιστημονική λογική η υπερουριχαιμια θεωρείται ότι είναι εκτός του γνωστικού αντικειμένου του Καρδιολόγου και άρα ο Καρδιολόγος δεν μπορεί να αναγράψει φάρμακα για την μείωση του ουρικού οξέως ,όταν όλοι γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της νόσου στο καρδιαγγειακό σύστημα, ή να θεωρείται ότι δεν μπορεί να γράψει φάρμακα για γαστροπροστασία όταν ο καρδιοπαθής ασθενής λαμβάνει φάρμακα που επηρεάζουν δυσμενώς το πεπτικό σύστημα. Η ιατρική επιστήμη είναι ενιαία και το λειτούργημα του ιατρού είναι για την διαφύλαξη της υγείας των πολιτών, φυσικά στα πλαίσια της ορθής άσκησης της ιατρικής ,που δεν πρέπει όμως να γίνεται μόνο με λογιστικά κριτήρια.

Στα πλαίσια αυτά η Ένωση μας είναι στην διάθεση σας για συνεργασία για να πάψουν κλήσεις ιατρών σε απολογία για επιστημονικά θέματα που μπορούν να λυθούν με κοινό διάλογο εντός των ορίων της ιατρικής επιστήμης. Πιστεύουμε ότι μια συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρίες και τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και Ομοσπονδίες, υπό την αιγίδα του ΠΙΣ και του ΚΕΣΥ μπορεί να επιλύσει πολλά προβλήματα και ενδεχομένως να θεσπιστούν όρια συνταγογράφησης κάθε ειδικότητας. Όμως, τονίζουμε και πάλι, μετά από διάλογο και με επιστημονικά αμιγώς κριτήρια προς όφελος της υγείας των πολιτών.

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος