Προς: Υπουργείο Υγείας
ΕΟΠΥΥ
ΗΔΙΚΑ

Κοινοποίηση: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρείας
ΠΙΣ
Ιατρικούς Συλλόγους

 

 

Αθήνα 10/1/2017

Θέμα: Κατευθυντήριες οδηγίες για αναγραφή Stress Echo

Μετά και την τελευταία κοστολόγηση ιατρικών πράξεων, μεταξύ αυτών που πλέον αναγράφονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι και η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (Stress Echocardiography).


Κατόπιν τούτου η ΕΕΚΕ συνεπής στις υποχρεώσεις της, εκδίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αναγραφή του stress echo βάσει και των οδηγιών της American Society of Echocardiography και της European Society of Cardiology, έτσι ώστε οι ιατροί που αναγράφουν stress echo να είναι κατοχυρωμένοι και εντός της ιατρικής δεοντολογίας.


1. Διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς που οι άλλες αναίμακτες εξετάσεις δεν έχουν θέσει διάγνωση.
2. Πρόγνωση και σταδιοποίηση κινδύνου σε διαγνωσμένους ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
3. Υπομεγίστη δοκιμασία κόπωσης ή μη διαγνώσιμη δοκιμασία κόπωσης.
4. Αδυναμία διενέργειας δοκιμασίας κόπωσης.
5. Αποκλεισμός αριστερού σκέλους (LBBB)
6. Αντένδειξη διενέργειας δοκιμασίας κοπώσεως.
7. Έλεγχος μετά από επέμβαση επαναγγείωσης (Αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή Αγγειοπλαστική).
8. Διερεύνηση δύσπνοιας προσπαθείας.
9. Σταδιοποίηση κινδύνου πριν από επεμβάσεις.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος