Αθήνα 01/02/2017

Προς: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

ΘΕΜΑ: Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος μετά και την κοστολόγηση του Stress Echo θεώρησε υποχρέωσή της να εκδόσει άμεσα συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες αναγραφής της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας (Stress Echo) ανταποκρινόμενη στο αίτημα των εκατοντάδων μελών της για να είναι κατωχυρομένα για την αναγραφή της εξέτασης και να μην κληθούν ενδεχομένως σε απολογία από τον ΕΟΠΥΥ για μη εντός των ενδεδειγμένων ορίων αναγραφή της εξέτασης όπως συμβαίνει με άλλες εξετάσεις. Παράλληλα ο Πρόεδρος της ΕΕΚΕ κ. Φώτης Πατσουράκος έθεσε το θέμα αυτό στο Δ.Σ συμβούλιο της ΕΚΕ όπου ζήτησε η ΕΚΕ σε συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα εργασίας να εκδόσουν αναλυτικές οδηγίες για την αναγραφή της ανωτέρω εξέτασης.

 

Η Ένωσή μας ζητάει εν όψει αυτών των γεγονότων η ΕΚΕ να εκδόσει και αντίστοιχες οδηγίες για την αναγραφή της αξονικής στεφανιογραφίας που και αυτή προσφάτως κοστολογήθηκε για να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας λόγω του κατεπείγοντος του προβλήματος ιδίως για τους Ελευθεροεπαγγελματίες Καρδιολόγους.

 

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος