Αγαπητοί συνάδελφοι

Μετά από επικοινωνία με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ πληροφορηθήκαμε ότι τα μηνύματα που έχουν έρθει σε κάθε Ιατρό στο πεδίο «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» για προσκόμιση παραστατικών για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών εστάλησαν εκ λάθους και κατόπιν τούτου δεν ισχύουν και θα αποσταλούν νέα.
Η ανακοίνωση για το 10% του υπολοίπου των επισκέψεων 2012-2015 που έχει ανακοινωθεί στο e-dapy ισχύει κανονικά.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος