Προς:                ΕΟΠΥΥ
                          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
                          ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ              
                         
Υπ’ όψιν :          Κου Φάνη Ρηγάτου      
                                

Θέμα: Αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων  


Αγαπητοί κύριοι,

Στο από 30/1/2017 έγγραφό σας με θέμα «Οδηγίες προς Ελεγκτές Ιατρούς, Συνταγογράφους Ιατρούς και Συμβεβλημένους Παρόχους» αναφέρεται ότι το Triplex καρδιάς πρέπει να αναγράφεται κάθε 2 χρόνια μετά από αγγειοπλαστική και κάθε 5 χρόνια μετά από BY PASS εκτός αν υπάρχει αλλαγή της κλινικής εικόνας.

Εκτός του γεγονότος ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην Ιατρική δεοντολογία και τις κατευθυντήριες οδηγίες διότι είναι αδιανόητο πχ μετά από BY PASS να γίνεται Triplex καρδιάς κάθε 5 χρόνια , είναι αντίθετο και στην Υπουργική απόφαση της 18/7/2016/ ΦΕΚ 2221, όπου αναφέρεται ότι ασθενείς με αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια και Icd 10 I25.1  έχουν περιοδικότητα στην εξέταση Triplex καρδιάς κάθε 6 μήνες.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση της ανωτέρω εγκυκλίου  και προσαρμογή της στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος