Προς:

1) Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση Φαρμάκων
2) ΕΟΠΥΥ
Διεύθυνση Φαρμάκων
Υπ ‘οψιν : Κας Παναγιώτας Λίτσα

Κοινοποίηση: ΠΙΣ – Ιατρικούς Συλλόγους
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

ΘΕΜΑ: Αναγραφή φαρμάκων υψηλού κόστους

 

Αξιότιμοι κύριοι – ες,

Πληροφορηθήκαμε ότι για την αναγραφή των αναστολέων PCSΚ9 μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ χρειάζεται να υπάρχει και γνωμάτευση που να υπογράφεται από ειδικό ιατρό νοσοκομείου και να υπάρχει και σφραγίδα νοσοκομείου. Το ίδιο συμβαίνει όπως πληροφορηθήκαμε και για άλλα φάρμακα υψηλού κόστους

Το συγκεκριμένο γεγονός είναι απαράδεκτο αφού είναι ενάντια στον νόμο περί ισοτιμίας υπογραφής ιατρών 3418/2005 άρθρο 5 παράγραφος 1 και του μεταγενέστερου νόμου 3627/07 άρθρο 6, παράγραφος 1 που στο τελευταίο εδάφιο καταργεί όποιες ρυθμίσεις παραμένουν με τον νόμο 3418/05 και έτσι υπάρχει πλήρης ισοτιμία γνωματεύσεων και υπογραφής ιατρών από οποιοδήποτε φορέα και αν εκδίδονται είτε από ιατρό του ΕΣΥ είτε από ελευθεροεπαγγελματία ιδιώτη ιατρό.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την άμεση ανάκληση όποιων οδηγιών υφίστανται στην αναγραφή φαρμάκων και εξετάσεων από ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς και εφαρμογή των ανωτέρω νόμων επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος των μελών μας

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος