Πάγια θέση της Ένωσης είναι να μην αντιπαρατίθεται με απόψεις άλλων φορέων ή ατόμων στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεων στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στην άποψη που εξέφρασε ένας μεμονωμένος συνάδελφος σε άρθρο του με το οποίο εγκάλεσε την  Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος ότι δεν πρέπει να απαιτεί από τον ΕΟΠΥΥ την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους και ταυτόχρονα να ζητά την έγκαιρη πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στο ζήτημα αυτό θα θέλαμε να απαντήσουμε ότι η πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν έχει να κάνει με την υποχρέωση της πολιτείας να χορηγεί τα απαιτούμενα φάρμακα όποιου κόστους για την υγεία των πολιτών εφόσον χορηγούνται από τους θεράποντες ιατρούς στα πλαίσια των ιατρικών κανόνων και της δεοντολογίας. Είναι γνωστοί οι αγώνες της Ένωσής μας για τα δίκαια αιτήματά μας που δεν αμφισβητούνται.


Είναι όμως απορίας άξιον από πού συνάγεται από την ανακοίνωσή μας (πατήστε εδώ) ότι ζητούμε την ανεξέλεγκτη αναγραφή φαρμάκων υψηλού κόστους. Είναι γνωστή η θέση μας και οι αγώνες μας για εξορθολογισμό δαπανών και αυστηρό έλεγχο συνταγογράφησης. Αντιθέτως εμείς διαμαρτυρόμαστε στην ανακοίνωση μας για την εγκύκλιο, που σε άρθρο του αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΕΚΕ, βάσει της οποίας για την αναγραφή των ανταγωνιστών PCSΚ9 χρειάζεται γνωμάτευση ειδικού ιατρού από Δημόσιο νοσοκομείο και σφραγίδα νοσοκομείου, γεγονός που δυστυχώς ισχύει και για άλλα φάρμακα, εξετάσεις αλλά και γνωματεύσεις. Το γεγονός αυτό συνιστά παράβαση του νόμου 3418/2005 και 3627/2007, περί ισοτιμίας υπογραφής των ιατρών όπου και αν εργάζονται, σε νοσοκομείο κρατικό ή ιδιωτικό ή ιδιωτικό ιατρείο, όπως αναφέρουμε εξ άλλου και στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης μας.


Θα ζητούσαμε λοιπόν την προσεκτικότερη από όλους ανάγνωση των ανακοινώσεων μας και την θέση τους, αν όλοι οι Ιατροί είναι ίσοι και πρέπει να υπάρχει ισοτιμία υπογραφής όλων των Ιατρών όπου και αν εργάζονται, γεγονός που δυστυχώς δεν αναφέρει στο άρθρο του ο συνάδελφος.


Οι Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί δεν είναι παιδιά κατώτερου Θεού.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος