Σε συνέχεια της από 19/12/2016 επιστολής μας προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη Σωτήριο υπήρξε συνάντηση του προέδρου της ΕΕΚΕ κ. Πατσουράκου Φωτίου με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλο Τάκη.

Η συνάντηση αφορούσε την κλήση ιατρών για παροχή εξηγήσεων για συνταγογράφηση φαρμάκων που κατά τον ΕΟΠΥΥ είναι εκτός γνωστικού πεδίου των καρδιολόγων και στη συνέχεια η ένωσή μας απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ζητώντας να λάβει θέση για το ανωτέρω θέμα.


Για την από 19/12/2016 επιστολής της ΕΕΚΕ προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ πατήστε ΕΔΩ
Για την σημερινή επιστολή της ΕΕΚΕ προς την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος