Προς:     1) Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα

               2) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη Παύλο            

Κοινοποίηση:    ΕΟΠΥΥ
Υπ’όψιν:   Προέδρου κ. Μπερσίμη Σωτηρίου

Αθήνα, 21/3/2018

ΘΕΜΑ : Οικονομική κατάρρευση των καρδιολόγων από την εφαρμογή του CLAWBACK

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αναρτήθηκε στο site του ΕΟΠΥΥ στην ενημέρωση συναλλασσομένων το clawback Α΄ εξαμήνου 2017 με το οποίο καλούνται οι ιατροί, εργαστήρια, πολυϊατρεία να επιστρέψουν από τα δεδουλευμένα τους τεράστια ποσά, που για τους καρδιολόγους είναι τα υψηλότερα. Για τα υπερηχογραφήματα το ποσοστό είναι 48,38%, ενώ για τις λοιπές εξετάσεις και πράξεις, που στη περίπτωση των καρδιολόγων είναι ουσιαστικά το test κοπώσεως, Holter ρυθμού και πιέσεως φτάνει το 35,15%.

Η Ένωσή μας με το από 13/10/2016  Δελτίου τύπου (πατήστε εδώ) και η ΠΟΣΚΕ της οποίας η Ένωσή μας είναι ιδρυτικό μέλος με το από 25/10/2016 Δελτίου τύπου (πατήστε εδώ) είχαν προειδοποιήσει για αυτή την εξέλιξη. Είχαμε προβλέψει ότι οι ενέργειες της κοστολόγησης των νέων εξετάσεων χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και χωρίς αύξηση των ορίων των διαγνωστικών εξετάσεων αλλά και η εν γένει υποχρηματοδότηση του κωδικού των υπερηχογραφημάτων  (όπου πλέον  τοποθετούνται όλα τα U/S και Triplex όλων των οργάνων) αλλά και του κωδικού λοιπών εξετάσεων και πράξεων, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του clawback και Rebate άνω του 50% που ήταν τότε.

 

Δυστυχώς η πρόβλεψή μας επαληθεύτηκε και προς το χειρότερο σενάριο μάλιστα, αφού το συνολικό clawback και rebate των Καρδιολόγων για τις ιατρικές πράξεις για το Α΄ εξάμηνο του 2017 φτάνει το 70% (40% Rebate λόγω αυτοπαραπομπής και 48,38% του υπολοίπου εναπομείναντος 60% , που στην ουσία είναι το 30% του αρχικού ποσοστού και άρα το σύνολο 70%).

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο Καρδιολόγος από την ασφαλιστική τιμή του ΕΟΠΥΥ για το triplex καρδιάς που είναι 58 € και αφού αφαιρεθεί το Rebate αμείβεται με 29,58 €. Με την αφαίρεση του clawback ποσοστού 48,38% η τελική αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ είναι 15,27 €

Ακόμη και αν προστεθεί και η συμμετοχή του ασθενή που είναι 10,5€, η τελική αμοιβή είναι 25,27€. Με τους ίδιους υπολογισμούς για το test κοπώσεως η αμοιβή από τον ΕΟΠΥΥ είναι 9,3 € για το Holter ρυθμού 4,1 € και το Holter πιέσεως 7,6 €

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 Ειλικρινά πιστεύετε ότι ένας Καρδιολόγος με το ύψος της επένδυσης που χρειάζεται να κάνει για να λειτουργήσει το ιατρείο του μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και να επιβιώσει με αυτές τις τιμές; Στόχος όλων μας δεν είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας; Πως μπορεί να γίνει αυτό με κακοπληρωμένους ιατρούς που δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένεια τους. Η φυγή των ιατρών εκτός Ελλάδος δεν χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου ότι στο τέλος ΔΕΝ θα υπάρχουν ιατροί. Εκτός αν ο στόχος είναι αυτός, δηλαδή να υπάρχουν λιγότεροι ιατροί στην Ελλάδα, ή ιατροί φτηνοί υπάλληλοι μεγάλων επιχειρήσεων υγείας, που θα είναι οι μόνες που θα επιβιώσουν αφού λόγω του όγκου τους μπορούν να αντέξουν στον οικονομικό αφανισμό.

Ειλικρινά θέλουμε ολιγοπώλεια στην Υγεία, ή Υγεία για όλους με τον ιατρό και τον πολίτη πάνω από όλα.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αν δεν θέλετε τον αφανισμό μας ζητάμε άμεσα την ικανή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ για την ΠΦΥ. Για το 2017 να υπάρχει χρηματοδότηση των κωδικών για τα υπερηχογραφήματα και τις λοιπές ιατρικές εξετάσεις και πράξεις από υπόλοιπα από τους άλλους κωδικούς για να ελαττωθεί το καταστροφικό αυτό clawback. Παράλληλα να ληφθεί άμεσα μέριμνα για το 2018 με ικανή χρηματοδότηση των αντίστοιχων κωδικών για να μην υπάρξει το ίδιο φαινόμενο. Τέλος οι νέες διαγνωστικές εξετάσεις που επιβαρύνουν τους ανωτέρω κωδικούς, γεγονός που είχαμε προβλέψει, να χρηματοδοτούνται από ξεχωριστό κωδικό και ο οποίος να αυξάνεται αντίστοιχα για κάθε νέα εξέταση που θα προστίθεται.

Εάν τα ανωτέρω δεν υλοποιηθούν άμεσα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα καταρρεύσει και μην ξεχνάμε ότι ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος