Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. με τίτλο: "Συνοπτικές οδηγίες συμμόρφωσης ιδιωτικού ιατρείου στον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων"

Για την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. πατήστε ΕΔΩ

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος