Προς : Αθλητικές Ομοσπονδίες

 

ΘΕΜΑ: Θεώρηση κάρτας Υγείας Αθλητή

 

Αξιότιμοι κύριοι –ες,

Με τον νόμο 4479/2017 ΦΕΚ 94/29-6-2017 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Στο άρθρο 16 §2 ορίζεται ότι η κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από Ιατρούς που κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος