Αθήνα  30/12/2020

Προς:  κ.Θεοδωρίδου Μαρία,  Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Κοιν.: κ.Κικίλια Βασίλειο, Υπουργό Υγείας

            κ.Κοντοζαμάνη Βασίλειο, Υφυπουργό Υγείας

            κ.Πρεζεράκο Παναγιώτη, Γ.Γ Δημόσιας Υγείας

Κ.Θεμιστοκλέους Μάριο, ΓΓ ΠΦΥ

ΠΙΣ

Ιατρικούς Συλλόγους Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Εμβολιασμός Eλευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων

Αξιότιμη κ.Θεοδωρίδου,

Οι Ελευθεροεπαγγελματίες καρδιολόγοι όπως και κάθε ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός αποτελούν την προμετωπίδα του συστήματος υγείας κάθε χώρας.  Τα ιδιωτικά ιατρεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Πολυιατρεία, ιδιωτικά εργαστήρια, ιατρεία) δέχονται πληθώρα περιστατικών τα οποία αντιμετωπίζονται και δεν καταλήγουν στα νοσοκομεία, αποσυμφορίζοντας έτσι τα νοσοκομεία από τα επείγοντα ή χρόνια περιστατικά.

Για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους πρέπει και οι ίδιοι να είναι υγιείς και φυσικά να εμβολιαστούν όπως και όλοι οι υγειονομικοί έναντι της Covid-19.

Οι καρδιολόγοι ως κλινικοεργαστηριακοί ιατροί πλην της κλινικής εξέτασης, διενεργούν και ιατρικές πράξεις που έρχονται σε άμεση επαφή με τον ασθενή (triplex καρδιάς, test κοπώσεως, Stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα κλπ.) μέσω των οποίων έχουν μεγάλη έκθεση στο ιικό φορτίο κάθε ασθενή.

Ζητούμε από εσάς την άμεση ένταξη τους στον εμβολιαστικό σχεδιασμό, στον οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν περιληφθεί, αν δεν θέλουμε να έχουμε και άλλα θύματα από ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς και να προστατέψουμε έτσι το δημόσιο σύστημα υγείας.

Αναμένουμε την άμεση απάντησή  σας.