Σας κοινοποιούμε επιστολή της ΠΟΣΚΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη με θέμα: 

Αίτημα ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του προϋπολογισμού
 
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΣΚΕ)
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΣΙΠΥ)
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΠΑΣΙΔΙΚ)
Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487
 
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα – Σύνταγμα Τ.Κ. 10562, ΤΗΛ.2111825400
 
Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539
 
                                                                                                   Αθήνα, 13/04/2021
Προς
Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη
 
Αίτημα ενημέρωσης για την χρηματοδότηση του προϋπολογισμού
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
Μετά τα από 08/10/2020 και 15/12/2020 έγγραφα μας και μετά την από 08/01/2021
τηλεδιάσκεψη που είχαμε ως Συντονιστικό Όργανο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας σχετικά με την επιχορήγηση του προϋπολογισμού του 2020 για
διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις που πραγματοποιούνται σε ασφαλισμένους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και τους
ιδιώτες κλινικούς ιατρούς και την ελάττωση του claw back, εφόσον έχει ήδη
παρέλθει και ένα επαρκές διάστημα για την προώθηση αυτών των ενεργειών,
παρακαλούμε πολύ να λάβουμε σχετική ενημέρωση για την αποδοχή του αιτήματος
μας.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
  Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ            Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ    Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
      Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                    Π. ΝΤΟΥΝΑΣ
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
     Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ