Σε συνέχεια του αρ.10 του Ν.4647/19 και της υπ. αριθμ. Β2β/οικ.72308 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5436 Β’ /22-11-2021),

γίνεται γνωστό ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των παρόχων-προμηθευτών υπηρεσιών υγείας

στην ρύθμιση των οφειλών από clawback έτους 2020.

 

 

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ