ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

                                                                                   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος» και σύμφωνα με τα άρθρα 10, 13, 14, 15 και 19 του καταστατικού

ΚΑΛΕΙ

Τα  μέλη της Ένωσης να λάβουν μέρος στις εργασίες της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  που θα γίνει στην Καλαμπάκα,  Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», ημέρα Πέμπτη  17/03/2016 και ώρα 08:00 το πρωί και η οποία θα έχει ως θέματα ημερησίας διάταξης:

1)      Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 29/3/2015 έως και 18/03/2016

2)      Έγκριση του Διοικητικού  και Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.

3)      Ενημέρωση επί επαγγελματικών θεμάτων

4)      Αρχαιρεσίες για αντιπροσώπους στην ΠΟΣΚΕ

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο στις 20/3/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος