Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν συμβληθεί με τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (Ι.Ε.Ε) και δεν έχουν πληρώσει για να  παραλάβουν  τον  έλεγχο  πρέπει  άμεσα να πράξουν τούτο.

Διότι όπως ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ από τις 20/04/2016 όσοι δεν το πράξουν θα έχουν 5% το μήνα χρέωση.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος