Αγαπητοί συνάδελφοι,

       Σας κοινοποιούμε κοινή επιστολή των Π.Ο.Σ.Κ.Ε., Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. και ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. προς τις Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες που αφορά εξετάσεις με κοινό κωδικό συνταγογράφησης, για ενημέρωσή σας.

Για την κοινή επιστολή πατήστε ΕΔΩ

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος