ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΠ.: ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ          

Αθήνα 27/01/2014

ΘΕΜΑ: Τροπολογία νομοσχεδίου για ΠΕΔΥ για οικογενειακό ιατρό

Η Ένωσή μας στηρίζει πλήρως την ενέργεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να προτείνει τροπολογία στο Νομοσχέδιο για την ΠΕΔΥ σχετικά με τον οικογενειακό ιατρό.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ο οικογενειακός ιατρός αναφέρεται ότι είναι δικαίωμα του ασθενούς (και άρα όχι υποχρέωση).

Επειδή όμως υπάρχουν ασάφειες, όπως ότι επιμελείται της παραπομπής στα άλλα επίπεδα περίθαλψης και αναλαμβάνει των διαχείριση των πλέον συχνών νοσημάτων και δεδομένου ότι αυτά μπορεί να παρερμηνευθούν στο μέλλον και να οδηγήσουν στην υποχρεωτική παραπομπή σε ειδικό ιατρό μέσω του οικογενειακού (gatekeeping) πιστεύουμε ότι η πρόταση του ΙΣΑ να προστεθεί και η παράγραφος (δ) στο άρθρο 4,

(δ) Τα παραπάνω δεν αναιρούν το δικαίωμα του ασθενή να προσφύγει απ’ ευθείας στον θεράποντα ειδικό ιατρό του για διάγνωση ή θεραπεία στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας,

είναι ορθή και πρέπει να στηριχθεί άμεσα από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

 

 

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος