Σας κοινοποιούμε επιστολή του συναδέλφου κ. Κορωνιώτη Γεωργίου μέλους του Δ.Σ της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στις επόμενες εκλογές.

Για την επιστολή πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος