Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Ι.Σ.Α. με θέμα "Κλήσεις ιατρών σε απολογία για συνταγογράφηση"

Για την επιστολή του Ι.Σ.Α. πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος