Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος» και σύμφωνα με τα άρθρα 10, 13, 14, 15 και 19 του καταστατικού

ΚΑΛΕΙ

Τα  μέλη της Ένωσης να λάβουν μέρος στις εργασίες της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  που θα γίνει στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113 Αθήνα, ημέρα Σάββατο 30/09/2017 και ώρα 10:00 το πρωί και η οποία θα έχει ως θέματα ημερησίας διάταξης:

  • Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 20/03/2017 έως και 6/10/2017.
  • Έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
  • Εκλογή διοικητικού συμβούλου και εξελεγκτικής επιτροπής.
  • Δηλώσεις υποψηφιοτήτων στο mail της Ένωσης ή στο fax: 2109916854.
  • Εκλογή νέων εκπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο στις 07/10/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν τα εγγεγραμμένα και ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη έως και 7/10/2017.

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 12:00 είτε στα γραφεία της Ένωσης είτε στο mail της Ένωσης ή στο fax: 2109916854.

 

 Συνημμένα:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. - πατήστε ΕΔΩ
  2. Αίτηση υποψηφιότητας για εξελεγκτική επιτροπή.- πατήστε ΕΔΩ
  3. Αίτηση υποψηφιότητας εκπροσώπου για την ΠΟΣΚΕ.- πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος