Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή της ΠΟΣΚΕ με θέμα "Ανάκληση οδηγίας του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις ιατρικές επισκέψεις"

Για την επιστολή της ΠΟΣΚΕ πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος