15:12-15:24 ΕΟΠΥΥ και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

 

15:24-15:36 Διασύνδεση νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής φροντίδας

Α.ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

15:36-15:48 Η θέση του ελευθεροεπαγγελματια ιατρού στο νέο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.Ο ρόλος στις τοπικές μονάδες υγείας και το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

Β.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος