Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή της ΠΟΣΚΕ προς τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τον συμψηφισμό clawback και αίτηση παράτασης 

Για την επιστολή της ΠΟΣΚΕ πατήστε ΕΔΩ

 

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος