Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή της ΠΟΣΚΕ με θέμα "Παράταση υποβολής συμψηφισμού Clawback"

Για την επιστολή της ΠΟΣΚΕ πατήστε ΕΔΩ

Για τις από 24-10 προτάσεις της ΠΟΣΚΕ πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος