Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. σχετικά με τους οικογενειακούς ιατρούς και σας παροτρύνουμε να την αναρτήσετε στα ιατρεία σας.

Για την ανακοίνωση του Ι.Σ.Α. πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος