Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής εργαστηρίων-πολυιατρείων προς τον Υπουργό Υγείας προς ενημέρωσή σας

Για την επιστολή πατήστε ΕΔΩ

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος