Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Κ.Ε. αναβάλλεται. Με νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος