Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδας, το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Amaronda 4* , στην Ερέτρια, και διαδικτυακά στις 25-27/09/2020.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τρόπο υβριδικό και ταυτόχρονα διαδικτυακά.

Σύμφωνα με τους νέους υγειονομικούς κανόνες για τον COVID-19 θα υπάρχει φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων εντός της αιθούσης και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.

Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της Γραμματείας μας, προεγγραφή, για τη θέση τους στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμούν.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους που δεν έχουν κάνει προεγγραφή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.

Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν αναβάλλεται /ματαιώνεται αλλά πραγματοποιείται καθ' ολοκληρία διαδικτυακά.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος