Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ για την ρύθμιση clawback παρελθόντων ετών 2018-2019 σε 120 δόσεις, προς ενημέρωσή σας

Για το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος