Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε σημερινή ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την αποδοχή ένταξης στις 120 δόσεις των οφειλών από rebate-clawback ετών 2013-2019

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος