Προς : ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ : ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ένωση μας έχει σας μοναδικό έσοδο της την ετήσια συνδρομή σας, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα έξοδα της.
Για να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της και να καλύπτει τις ανάγκες της μπορείτε να καταθέσετε την συνδρομή σας, η οποία ανέρχεται στα 20 ευρώ ετησίως στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό.

GR12 0110 0890 0000 0890 0291 652 Εθνική Τράπεζα

Στην κατάθεση να αναφέρετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο σας και η απόδειξη θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς.

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος