Σε απάντηση του από 28/12/2016 εγγράφου μας λάβαμε διευκρινιστική απάντηση από ΗΔΙΚΑ σύμφωνα με την οποία στην Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατά την αναζήτηση του ΑΜΚΑ εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα :
«Σύμφωνα με στοιχεία των ασφαλιστικών φορέων, ο συγκεκριμένος ασθενής έχει απολέσει το ΕΚΑΣ και δικαιούται μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, τόσο αυτός όσο και τα προστατευόμενα μέλη του. Στην καταχώρηση συνταγή επιλέξτε την ένδειξη ΕΚΑΣ και συμμετοχή 0%.»


Σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ «Η πληροφορία αυτή προέρχεται από αρχεία που απέστειλαν οι ασφαλιστικού φορείς, με συνταξιούχους που, με βάση το άρθρο 92 του ν. 4387/2016, παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ και οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4411/2016, λαμβάνουν τα φάρμακα με μηδενική συμμετοχή. Επισημαίνουμε ότι στα αρχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται τα προστατευόμενα μέλη των συνταξιούχων.»
Καθίσταται λοιπόν πασιφανές ότι ο ιατρός πρέπει να ελέγχει ποια είναι προστατευόμενα μέλη τα οποία δικαιούνται και αυτά την μηδενική συμμετοχή, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν στείλει αρχείο που να περιλαμβάνει τα προστατευόμενα μέλη ως οφείλουν.


Μετά τα ανωτέρω καλούμε άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία να πράξουν το αυτονόητο καθήκον τους και να επικαιροποιήσουν τα αρχεία που στέλνουν στην ΗΔΙΚΑ περιλαμβάνοντας και τα προστατευόμενα μέλη των συνταξιούχων. Το καθήκον του ιατρού είναι η άσκηση του λειτουργήματος της Ιατρικής και όχι ο λογιστικός έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασθενών που είναι καθήκον της πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων της.
Η Ένωσή μας επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος των μελών της για οποιαδήποτε κλήση ιατρών σε απολογία που αφορά τέτοιου είδους θέματα και καλεί τους υπευθύνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος