Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το υλικό από την Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Πράξης Καρδιολόγων 23-2-2019

Για την παρουσίαση του κ. Π. Ξένου - "Η ΠΦΥ εδώ και στην Ευρώπη. Συγκριτικά στοιχεία" πατήστε ΕΔΩ

Για την παρουσίαση του κ. Β. Δημόπουλου - "Αναγκαία η μεταρρύθμιση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την μορφή που δρομολογείται;" πατήστε ΕΔΩ

Για την παρουσίαση του κ. Ν. Βαρβαρίγου -  "Ο ρόλος του Καρδιολόγου στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας" πατήστε ΕΔΩ

Για την παρουσίαση της κ. Ε. Παπαευαγγέλου - "Οι νέες προτάσεις για συμμετοχές σε συνέδρια - Ο νέος νόμος για τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες - Οφέλη και ζημίες" πατήστε ΕΔΩ

 

 

Μετά τιμής

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος