Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος» και σύμφωνα με τα άρθρα 10, 13, 14, 15 και 19 του καταστατικού

ΚΑΛΕΙ

Τα μέλη της Ένωσης να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LIMNEON ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ημέρα Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 08:00 το πρωί και η οποία θα έχει ως θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός από 2/4/2018 έως και 7/4/2019
2) Έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
3) Ενημέρωση επί επαγγελματικών θεμάτων

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο στις 07/04/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.


Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη

 

Μετά τιμής

 

Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φ.Ν. Πατσουράκος             Δημόπουλος Βασίλειος